Mentorschap


Een mentor is de wettelijke vertegenwoordiger en neemt beslissingen betreffende de verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling van de betrokkene. De mentor houdt hierbij de normen en waarden van de cliënt als leidraad.

Een mentor is geen eerstelijns hulpverlener, maar een regisseur van de zorg voor de cliënt. Onder de taak van een mentor valt bijvoorbeeld het vaststellen van het zorgplan.

Voor informatie over mentorschap kunt u contact opnemen met Lakeman Bewindvoering.

lakeman bewindvoering mentorschap