Pgb en Bewindvoering

Met een pgb (persoonsgebonden budget) huurt u zelf zorgverleners in en maakt u afspraken over deze zorg. U controleert zelf de facturen, beoordeelt of dit past in het budget en zorgt onder andere voor een ziek1zorgovereenkomst.

Aan de administratie van een pgb zijn regels gebonden.

Lakeman Bewindvoering is bekend met de regelgeving rond het pgb en zal, indien u onder bewind wordt gesteld, de administratie van u overnemen.