Curatele

Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

Als een persoon onder curatele wordt gesteld mag hij/zij zelf geen rechtshandelingen meer verrichten. Hij/zij heeft hiervoor de toestemming nodig van zijn curator. Wanneer de kantonrechter besluit curatele uit te spreken, wordt de persoon in kwestie handelingsonbekwaam verklaard.