Bewindvoering

Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke, of geestelijke toestand tijdelijk, of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Soms ontstaan problematische schulden door een verslaving of wegens verkwisting. Een bewindvoerder neemt deze taak over.

Mensen kunnen door veranderde omstandigheden terecht komen in een financieel kwetsbare situatie. Denk hierbij aan ontslag, of bijvoorbeeld een echtscheiding. Hierdoor kunnen mensen soms het hoofd niet meer boven water houden en kan beschermingsbewind een goede tijdelijke oplossing zijn.

Iedereen van 18 jaar en ouder is volgens de wet handelingsbekwaam. Voor mensen met een verstandelijke beperking kan dit ongewild tot vervelende en ongewenste situaties leiden. Een bewindvoerder kan dan een goede oplossing zijn en kan in deze situatie de financiële zaken uit handen nemen.

In onderstaand filmpje van rechtspraak, wordt uitleg gegeven over hoe en waarom bewind wordt gevoerd.

Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/bewind